Usluge

Uz trgovinu građevinskom mehanizacijom i teretnim vozilima, u mogućnosti smo ponuditi i sljedeće usluge:

  • Transport strojeva labudicom u tuzemnom prometu
  • Rušenje manje zahtjevnih objekata
  • Iskop i odvoz zemljanog materijala
  • Najam građevinske mehanizacije sa strojarom
  • Održavanje cesta (čišćenje snjega te čišćenje čistilicom)
  • Košnja trave te krčenje zaraslih površina i priprema za poljoprivrednu proizvodnju
  • Najam kontejnera za zbrinjavanje građevinskog otpada